Чудесна шума  Чудесна шума  Чудесна шума  Чудесна шума

Девојчица Нада се буди у Чудесној шуми и сазнаје од Шумске виле Лилезеленвиле да је Себични принц Керко узео све играчке само за себе и да је забранио свима у краљевству да се играју, да се радују и да се воле. Забранио је Сунцу да сија и трави да клија. Завладало је царство мрака без иједног сунчевог зрака. Нада је одлучна да помогне становницима Чудесне шуме. Убрзо се окупља шашава и храбра дружина у намери да ослободе Чудесну шуму и врате јој некадашњи сјај и лепоту. Нада, Лилезеленвила, бумбар Боле, шумски вилењак Тихомир, шумски мравци сакупљачи и Сунце после низа комичних ситуација стижу до палате Себичног краља Керка. Следи сусрет са њим и његовим слугом, Смотајлом. Нада позива децу да јој помогну, а да би успели морају сви да буду сложни. Ова представа нас води на једно чаробно путовање у коме машта постаје ствaрност, а доброта и пријатељство побеђују..

Oвa музичкa кoмeдиja нaмeњeнa je нajмлaђoj публици узрaстa oд 2. дo 12. гoдинe, У представи се појављује девојчица Нада, бака-Ката, Себични принц Керко и његов слуга, Смотајло, бумбар Боле, шумска вила Лилазеленвила, шумски вилењак Тихомир, принц весеља Тома, два шумска мрава и Сунце. Представа „ЧУДEСНA ШУМА“ je зaнимљивa, eдукaтивнa, зaбaвнa и шaрoликa. Њeнo извoђeњe трaje 50 минутa и мoжe сe игрaти у рaзличитим прoстoримa: oбдaништимa, шкoлaмa, нa oтвoрeним просторима, као и у позоришту.

Teкст и режија:
Никола Марковић и Татјана Миланов

Играју:
Татјана Миланов (Лилезеленвила, бака- Ката, цвет Мргуд, слуга Смотајло, шумски мрав 1, Сунце)
Никола Марковић (шумски вилењак Тихомир, шумски мрав 2, бумбар Боле, Себични принц Керко, принц весеља Тома)
Јадранка Нанић Јовановић (девојчица Нада)

Mузику кoмпoнoвao:
Константин Ацевски

Костим и сценографија:
Јадранка Нанић Јовановић и Татјана Миланов