Хајде обрадуј дан – ХОД  је 2017. године успешно реализовао пројекат „#ТЕАТРАКЦИЈА" театар - акција - атракција у сарадњи са Градом Београдом - Градским секретаријатом за спорт и омладину

Циљ пројекта је анимација средњошколаца са сврхом популаризације позоришне уметности кроз бесплатне програме у области сценске уметности.

У циљу буђења свести о значају културе и уметности и културног обликовања младих генерација, пројекат кроз мисију популаризације позоришне уметности пружа могућност да културно-уметничка интересовања циљној групи постану значајна вредност у њиховом вредносном систему. Сматрамо да је изузетно важно радити на сензибилизацији средњошколаца за културу и уметност, како би стекли навике да поштују и на прави начин вреднују  културу и уметност, да посећују или сами учествују у културно-уметничким дешавањима.  
Пројекат je покренут са идејом да подстакне креативност и развије свест о значају културно-уметничког деловања и да кроз културу и уметничко стваралаштво покрене средњошколце на партиципацију културно-уметичких садржаја; да понуди другачије садржаје од свакодневних, пробуди машту, склони средњошколце са улице, окупира слободно време, развија социјалну интелигенцију, поспеши дружење, побољша комуникацију, смањи агресивност и насиље.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Средњошколци који су се пријавили за учешће у пројекту имали су могућност да учествују у бесплатним радионицама „Отворена врата театра“, посете једну бесплатну представу и учествују у креирању „Билтена ТАА“.

БЕСПЛАТНА РАДИОНИЦА  „ОТВОРЕНА ВРАТА ТЕАТРА“

Циљ радионице „Отворена врата театра“ је едукација о позоришној уметности и омогућавање учешћа у креативном процесу стварања улоге или постављању сцене по избору уз менторство стручњака из области позоришне уметности.
#театракција #театар #акција #атракција #радионица #позориште #дикција #сценски покрет #акробатика #маске #костими #сценографија #декор #реквизита #улога  #сцена

КРЕИРАЊЕ „БИЛТЕНА ТАА“

У оквиру пројекта сви учесници су имали прилику да активно учествују у креирању „Билтена ТАА“ у коме суприказане пројектне активности, креативни радови учесника, идеје, предлози и сугестије за анимацију по средњим школама.

#театракција #театар #акција #атракција #билтентаа #креативнирадови #предлози #сугестије #анимација#

БЕСПЛАТНА УЛАЗНИЦА И КУПОНИ

Сви учесници који су се пријавили за учешће у пројекту добили су једну бесплатну улазницу за позоришну представу, као и 10 купона са 50% попуста за било које представе у неком београдском позоришту.
#театракција #театар #акција #атракција #бесплатнапозоришнапредстава #бесплатнаулазница #купонисапопустима

Захваљујемо се:
Граду Београду - Градском секретаријату за спорт и омладину
Академији 28
Театру 78
Театру на Сави
КПГТ-у

Фуаду Табучићу
Снежани Ковачевић
Јелени Косари
Горану Јановцу